ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

07

มิ.ย.62

ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะ ระดับกรุงเทพมหานคร
วันที่: 7 มิ.ย. 62
สถานที่: ห้อง 301 ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะ ระดับกรุงเทพมหานคร

ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะ ระดับกรุงเทพมหานคร

รูปแบบของกิจกรรม: ประชุม

กิจกรรมอื่น ๆ