ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

10

มิ.ย.62

การประชุมพัฒนาและบทบาทความรู้ภาคประชาชน สู่การตัดสินใจที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม
วันที่: 10 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62
สถานที่: จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การประชุมพัฒนาและบทบาทความรู้ภาคประชาชน สู่การตัดสินใจที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม

การประชุมพัฒนาและบทบาทความรู้ภาคประชาชน สู่การตัดสินใจที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม

รูปแบบของกิจกรรม: แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประธานเปิดงาน: ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

กิจกรรมอื่น ๆ