ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

11

มิ.ย.62

เปิดศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
วันที่: 11 มิ.ย. 62
สถานที่: จังหวัดหนองบัวลำภู
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เปิดศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

เปิดศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

รูปแบบของกิจกรรม: เปิดศูนย์เรียนรู้

ประธานเปิดงาน: นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ