ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

11

มิ.ย.62

การประชุมเวทีพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียนเทศบาลเมืองตาคลี
วันที่: 11 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62
สถานที่: จังหวัดนครสวรรค์
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การประชุมเวทีพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียนเทศบาลเมืองตาคลี

การประชุมเวทีพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียนเทศบาลเมืองตาคลี

รูปแบบของกิจกรรม: แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประธานเปิดงาน: ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

กิจกรรมอื่น ๆ