ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

11

มิ.ย.62

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. เชิงพื้นที่ (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและภาคกลาง)
วันที่: 11 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62
สถานที่: ณ โรงแรมโอทู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาอำนวยการคณะกรรมการเครือข่าย กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. เชิงพื้นที่ (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและภาคกลาง)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. เชิงพื้นที่ (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและภาคกลาง)

รูปแบบของกิจกรรม: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิด

ประธานเปิดงาน: นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ