ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

11

มิ.ย.62

หลักสูตร นวัตกรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม
วันที่: 11 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62
สถานที่: กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาทรัพยากรุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร นวัตกรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร นวัตกรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม

รูปแบบของกิจกรรม: บรรยาย อภิปราย และฝึกปฏิบัติ

ประธานเปิดงาน: นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ