ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

13

มิ.ย.62

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนพื้นที่ป่าต้นน้ำชุมพร
วันที่: 13 มิ.ย. 62
สถานที่: จังหวัดชุมพร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนพื้นที่ป่าต้นน้ำชุมพร

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนพื้นที่ป่าต้นน้ำชุมพร

รูปแบบของกิจกรรม: แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประธานเปิดงาน: ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

กิจกรรมอื่น ๆ