ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

17

มิ.ย.62

ประชุมเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อน "ตรังยั่งยืน ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"
วันที่: 17 มิ.ย. 62
สถานที่: จังหวัดตรัง
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อน "ตรังยั่งยืน ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"

ประชุมเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อน "ตรังยั่งยืน ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"

รูปแบบของกิจกรรม: ประชุม

ประธานเปิดงาน: ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

กิจกรรมอื่น ๆ