ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

27

มิ.ย.62

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย ประจำปี 2562
วันที่: 27 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62
สถานที่: กรุงเทพมหานคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย ประจำปี 2562

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย ประจำปี 2562

รูปแบบของกิจกรรม: อบรมเชิงปฏิบัติการ

ประธานเปิดงาน: นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ