ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

09

มิ.ย.62

ลงพื้นที่หมอกควัน
วันที่: 9 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62
สถานที่: จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มรณรงค์ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ลงพื้นที่หมอกควัน

ลงพื้นที่หมอกควัน

รูปแบบของกิจกรรม: ลงพื้นที่ ทำแนวกันไฟปละฝายชะลอน้ำ

ประธานเปิดงาน: ผู้อำนวยการกลุ่มรณรงค์

กิจกรรมอื่น ๆ