ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

21

มิ.ย.62

ลงพื้นที่หมอกควัน
วันที่: 21 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62
สถานที่: จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มรณรงค์ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ลงพื้นที่หมอกควัน

ลงพื้นที่หมอกควัน

รูปแบบของกิจกรรม: ลงพื้นที่ ทำแนวกันไฟและฝายชะลอน้ำ

ประธานเปิดงาน: ผู้อำนวยการกลุ่มรณรงค์

กิจกรรมอื่น ๆ