ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

05

มิ.ย.62

การจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2562
วันที่: 5 มิ.ย. 62
สถานที่: อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มรณรงค์ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2562

การจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2562

รูปแบบของกิจกรรม: การรณรงค์สร้างกระแส ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ

ประธานเปิดงาน: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ