ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

05

ก.ค.62

5-7 ก.ค. 62 โครงการค่ายลูกเสือพิทักษ์ป่า
วันที่: 5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
สถานที่: อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว สำนักอุทยานแห่งชาติ

5-7 ก.ค. 62 โครงการค่ายลูกเสือพิทักษ์ป่า

5-7 ก.ค. 62 โครงการค่ายลูกเสือพิทักษ์ป่า

รูปแบบกิจกรรม


  • จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือภายในอุทยานฯ

กิจกรรมอื่น ๆ