ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

15

ก.ค.62

15 ก.ค. 62 กิจกรรม “Big Cleaning Day”
วันที่: 15 ก.ค. 62
สถานที่: อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว สำนักอุทยานแห่งชาติ

15 ก.ค. 62 กิจกรรม “Big Cleaning Day”

15 ก.ค. 62 กิจกรรม “Big Cleaning Day”

รูปแบบกิจกรรม


  • ร่วมทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว

กิจกรรมอื่น ๆ