ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

03

ก.ค.62

จัดประชุมทำร่างแผนปฏิบัติการด้านปฏิบัติการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Action for Climate Empowerment)
วันที่: 3 ก.ค. 62 - 5 ก.ค. 62
สถานที่: ต่างจังหวัด
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพันธกรณีระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดประชุมทำร่างแผนปฏิบัติการด้านปฏิบัติการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Action for Climate Empowerment)

จัดประชุมทำร่างแผนปฏิบัติการด้านปฏิบัติการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Action for Climate Empowerment)

รูปแบบกิจกรรม : วิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ ACE

ประธานเปิดงาน : ผู้อำนวยการกลุ่มพันธกรณีระหว่างประเทศ

กิจกรรมอื่น ๆ