ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

09

ก.ค.62

หลักสูตร สิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การพัฒนาชุมชน
วันที่: 9 ก.ค. 62 - 12 ก.ค. 62
สถานที่: กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร สิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การพัฒนาชุมชน

หลักสูตร สิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การพัฒนาชุมชน

รูปแบบกิจกรรม : บรรยาย อภิปราย และฝึกปฏิบัติ

ประธานเปิดงาน : นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ