ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

10

ก.ค.62

สัมมนานำเสนอรูปแบบเมืองยั่งยืน เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานบางส่วน โครงการศึกษารูปแบบและกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
วันที่: 10 ก.ค. 62
สถานที่: โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท จ.บุรีรัมย์
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มประสานความร่วมมือนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สัมมนานำเสนอรูปแบบเมืองยั่งยืน เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานบางส่วน โครงการศึกษารูปแบบและกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

สัมมนานำเสนอรูปแบบเมืองยั่งยืน เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานบางส่วน โครงการศึกษารูปแบบและกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

รูปแบบกิจกรรม : สัมมนา

ประธานเปิดงาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์หรือผู้แทน

กิจกรรมอื่น ๆ