ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

09

ก.ค.62

ประชุมเชื่อมร้อยและพัฒนากลไกความร่วมมือเครือข่ายอ่าวพังงา สู่การจัดการยั่งยืน
วันที่: 9 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62
สถานที่: จังหวัดพังงา
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมเชื่อมร้อยและพัฒนากลไกความร่วมมือเครือข่ายอ่าวพังงา สู่การจัดการยั่งยืน

ประชุมเชื่อมร้อยและพัฒนากลไกความร่วมมือเครือข่ายอ่าวพังงา สู่การจัดการยั่งยืน

รูปแบบกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประธานเปิดงาน : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

กิจกรรมอื่น ๆ