ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

22

ก.ค.62

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
วันที่: 22 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62
สถานที่: จังหวัดชุมพร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

รูปแบบกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประธานเปิดงาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

กิจกรรมอื่น ๆ