ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

30

ก.ค.62

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "รวมพลคนรักษ์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา"
วันที่: 30 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62
สถานที่: จังหวัดพัทลุง
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "รวมพลคนรักษ์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา"

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "รวมพลคนรักษ์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา"

รูปแบบกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ประธานเปิดงาน : นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ