ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

03

ก.ค.62

การประชุมโครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี ปี 2” จำนวน 16 ทีม การนำเสนอแนวทางการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะ สู่ความยั่งยืน (สะอาดบุรี ปี 2) และตอบข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
วันที่: 3 ก.ค. 62 - 5 ก.ค. 62
สถานที่: ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การประชุมโครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี ปี 2” จำนวน 16 ทีม การนำเสนอแนวทางการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะ สู่ความยั่งยืน (สะอาดบุรี ปี 2) และตอบข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

การประชุมโครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี ปี 2” จำนวน 16 ทีม การนำเสนอแนวทางการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะ สู่ความยั่งยืน (สะอาดบุรี ปี 2) และตอบข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

รูปแบบกิจกรรม : ประชุมและนำเสนอ

ประธานเปิดงาน : นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ