ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

08

ก.ค.62

ติดตามประเมินผลโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา และชุมชนบ้านในดง (หนองควาย) จังหวัดเพชรบุรี
วันที่: 8 ก.ค. 62
สถานที่: จังหวัดเพชรบุรี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ติดตามประเมินผลโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา และชุมชนบ้านในดง (หนองควาย) จังหวัดเพชรบุรี

ติดตามประเมินผลโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา และชุมชนบ้านในดง (หนองควาย) จังหวัดเพชรบุรี

รูปแบบกิจกรรม : ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลรอบที่ 1

กิจกรรมอื่น ๆ