ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

24

ก.ค.62

ติดตามประเมินผลโรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท
วันที่: 24 ก.ค. 62
สถานที่: จังหวัดชัยนาท
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ติดตามประเมินผลโรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท

ติดตามประเมินผลโรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท

รูปแบบกิจกรรม : ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลรอบที่ 1

กิจกรรมอื่น ๆ