ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

13

ส.ค.62

หลักสูตร วิทยากรตัวคูณด้านการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
วันที่: 13 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62
สถานที่: โรงแรมบัดดี้ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทนบุรี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล สป.ทส.

หลักสูตร วิทยากรตัวคูณด้านการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

หลักสูตร วิทยากรตัวคูณด้านการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

...

กิจกรรมอื่น ๆ