ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

01

ส.ค.62

กิจกรรมเก็บขยะชายหาด Good Day Say No Plastic Bag On The Beach “ดูแลโลกเพื่อให้โลก...ดูแลเราตลอดไป”
วันที่: 1 ส.ค. 62
สถานที่: ณ หาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มรณรงค์ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเก็บขยะชายหาด Good Day Say No Plastic Bag On The Beach “ดูแลโลกเพื่อให้โลก...ดูแลเราตลอดไป”

กิจกรรมเก็บขยะชายหาด Good Day Say No Plastic Bag On The Beach “ดูแลโลกเพื่อให้โลก...ดูแลเราตลอดไป”

รูปแบบกิจกรรม: เก็บขยะชายหาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม

ประธานเปิดงาน: นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

กิจกรรมอื่น ๆ