ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

02

ส.ค.62

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "1 อปท. 1 นวัตกรรมการจัดการขยะชุมชน" ประจำปี 2562 (รอบคัดเลือก) ครั้งที่ 2/2562 (ภายใต้หัวข้อ "ลดใช้พลาสติก โฟม และ Single Use Plastic" )
วันที่: 2 ส.ค. 62
สถานที่: ณ ห้องประชุมอินทนิล 301 ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "1 อปท. 1 นวัตกรรมการจัดการขยะชุมชน" ประจำปี 2562 (รอบคัดเลือก) ครั้งที่ 2/2562 (ภายใต้หัวข้อ "ลดใช้พลาสติก โฟม และ Single Use Plastic" )

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "1 อปท. 1 นวัตกรรมการจัดการขยะชุมชน" ประจำปี 2562 (รอบคัดเลือก) ครั้งที่ 2/2562 (ภายใต้หัวข้อ "ลดใช้พลาสติก โฟม และ Single Use Plastic" )

รูปแบบกิจกรรม: ประชุม

ประธานเปิดงาน: นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ