ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

04

ส.ค.62

ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับความร่วมมือเครือข่ายสิ่งแวดล้อม
วันที่: 4 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62
สถานที่: จังหวัดขอนแก่น
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับความร่วมมือเครือข่ายสิ่งแวดล้อม

ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับความร่วมมือเครือข่ายสิ่งแวดล้อม

รูปแบบกิจกรรม: แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประธานเปิดงาน: นางสาวพรพิมล วราทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

กิจกรรมอื่น ๆ