ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

06

ส.ค.62

ลงพื้นที่หมอกควัน ครั้งที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา
วันที่: 6 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62
สถานที่: จังหวัดเชียงใหม่
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มรณรงค์ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ลงพื้นที่หมอกควัน ครั้งที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา

ลงพื้นที่หมอกควัน ครั้งที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา

รูปแบบกิจกรรม: ถอดบทเรียนความสำเร็จศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง

ประธานเปิดงาน: นางสาวเพชรดา อ้อชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มรณรงค์

กิจกรรมอื่น ๆ