ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

06

ส.ค.62

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมธรรมชาติ
วันที่: 6 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62
สถานที่: จังหวัดเพชรบุรี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมธรรมชาติ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมธรรมชาติ

รูปแบบกิจกรรม: อบรมเชิงปฏิบัติการ

ประธานเปิดงาน: ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ