ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

13

ส.ค.62

ลงพื้นที่หมอกควัน ครั้งที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา
วันที่: 13 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62
สถานที่: จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มรณรงค์ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ลงพื้นที่หมอกควัน ครั้งที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา

ลงพื้นที่หมอกควัน ครั้งที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา

รูปแบบกิจกรรม: การทดลองการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผา จำนวน 6 แห่ง

ประธานเปิดงาน: นางสาวเพชรดา อ้อชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มรณรงค์

กิจกรรมอื่น ๆ