ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

14

ส.ค.62

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน
วันที่: 14 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62
สถานที่: จังหวัดน่าน
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มอำนวยการคณะกรรมการเครือข่าย กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน

รูปแบบกิจกรรม: แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประธานเปิดงาน: นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ