ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

19

ส.ค.62

กิจกรรมค่ายพัฒนาแกนนำโรงเรียนอีโคลสคูล
วันที่: 19 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62
สถานที่: กรุงเทพมหานคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมค่ายพัฒนาแกนนำโรงเรียนอีโคลสคูล

กิจกรรมค่ายพัฒนาแกนนำโรงเรียนอีโคลสคูล

รูปแบบกิจกรรม: อบรมเชิงปฏิบัติการ

ประธานเปิดงาน: นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ