ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

27

ส.ค.62

ประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
วันที่: 27 ส.ค. 62
สถานที่: จังหวัดสงขลา
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

ประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

รูปแบบกิจกรรม: แลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

ประธานเปิดงาน: นางสาวพรพิมล วราทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

กิจกรรมอื่น ๆ