ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

12

ก.ย.62

โครงการฝึกอบรมสัมมนาการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล
วันที่: 12 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62
สถานที่: โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

โครงการฝึกอบรมสัมมนาการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล

โครงการฝึกอบรมสัมมนาการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล

จัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล

กิจกรรมอื่น ๆ