ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

08

ก.ย.62

โครงการประชุม ASEAN Plus Three Youth Environment Forum (AYEF) 2019
วันที่: 8 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62
สถานที่: จังหวัดภูเก็ต
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการประชุม ASEAN Plus Three Youth Environment Forum (AYEF) 2019

โครงการประชุม ASEAN Plus Three Youth Environment Forum (AYEF) 2019

รูปแบบของกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ

ประธานเปิดงาน : นายวราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ