ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

11

ก.ย.62

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน"
วันที่: 11 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62
สถานที่: ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน"

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  "เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน"

รูปแบบของกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประธานเปิดงาน : นายวราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ