ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

19

ก.ย.62

กิจกรรมรณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกในตลาด ณ ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง
วันที่: 19 ก.ย. 62
สถานที่: ณ ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มรณรงค์ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมรณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกในตลาด ณ ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง

กิจกรรมรณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกในตลาด ณ ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง

รูปแบบของกิจกรรม : รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกและการทิ้งขยะให้ถูกที่ ถูกทาง

ประธานเปิดงาน : นางสาวเพชรดา อ้อชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกลุ่มรณรงค์

กิจกรรมอื่น ๆ