ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

05

ก.ย.62

พิธีมอบรางวัลผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 1 อปท. 1 นวัตกรรมการจัดการชุมชน ประจำปี 2562 (รอบคัดเลือก) ภายใต้หัวข้อ "ลดใช้พลาสติก โฟม และ Single Use Plastic"
วันที่: 5 ก.ย. 62
สถานที่: ณ บริเวณลานกิจกรรมโอโซน สแควร์ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

พิธีมอบรางวัลผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 1 อปท. 1 นวัตกรรมการจัดการชุมชน ประจำปี 2562 (รอบคัดเลือก) ภายใต้หัวข้อ "ลดใช้พลาสติก โฟม และ Single Use Plastic"

พิธีมอบรางวัลผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 1 อปท. 1 นวัตกรรมการจัดการชุมชน ประจำปี 2562 (รอบคัดเลือก) ภายใต้หัวข้อ "ลดใช้พลาสติก โฟม และ Single Use Plastic"

รูปแบบของกิจกรรม: อบรม

ประธานเปิดงาน: นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ