ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

14

ก.ย.62

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะที่ต้นทางตามหลักการ
วันที่: 14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
สถานที่: ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะที่ต้นทางตามหลักการ

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะที่ต้นทางตามหลักการ

รูปแบบของกิจกรรม: อบรม

ประธานเปิดงาน: นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ