ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

02

ต.ค.62

2 ต.ค. 62 งานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 17 ปี
วันที่: 2 ต.ค. 62
สถานที่: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2 ต.ค. 62 งานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 17 ปี

2 ต.ค. 62 งานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 17 ปี

บริเวณหน้าอาคารเทียมคมกฤส

  • พิธีบูชาพระไตรสสตวรรษานุสรณ์
  • พิธีท้าวมหาพรหม
  • พิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

บริเวณลานอเนกประสงค์

  • พิธีตักบาตร พระสงฆ์ 99 รูป

บริเวณโถงหน้าอาคารกริต สามะพุทธิ

  • การจัดนิทรรศการ
  • กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่น ๆ