ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

01

ต.ค.62

กิจกรรมพายเรือเก็บขยะ "พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย" ครั้งที่ 2
วันที่: 1 ต.ค. 62
สถานที่: ณ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมพายเรือเก็บขยะ "พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย" ครั้งที่ 2

กิจกรรมพายเรือเก็บขยะ "พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย" ครั้งที่ 2

รูปแบบกิจกรรม : พายเรือเก็บขยะและคัดแยกขยะแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทาง 11 กิโลเมตร

กิจกรรมอื่น ๆ