ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

16

ต.ค.62

จัดงานแถลงความคืบหน้าผลงานสำคัญรอบ 3 เดือน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่: 16 ต.ค. 62
สถานที่: ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มรณรงค์ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดงานแถลงความคืบหน้าผลงานสำคัญรอบ 3 เดือน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดงานแถลงความคืบหน้าผลงานสำคัญรอบ 3 เดือน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รูปแบบกิจกรรม : แถลงรายงานความคืบหน้า

ประธานเปิดงาน : นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ