ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

29

ก.ย.62

โครงการอบรมหลักสูตร ทสม.ประชาชนจิตอาสา "สืบสาน รักษา ต่อยอด"
วันที่: 29 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
สถานที่: กรุงเทพมหานคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มอำนวยการคณะกรรมการเครือข่าย กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการอบรมหลักสูตร ทสม.ประชาชนจิตอาสา "สืบสาน รักษา ต่อยอด"

โครงการอบรมหลักสูตร ทสม.ประชาชนจิตอาสา "สืบสาน รักษา ต่อยอด"

รูปแบบของกิจกรรม : บรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากรจิตอาสา 904 และเสวนา อภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์    

ประธานเปิดงาน : นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติลิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ