ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

13

พ.ย.62

หลักสูตร การรับมือและการจัดการมลพิษทางอากาศ
วันที่: 13 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62
สถานที่: จังหวัดเชียงใหม่
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร การรับมือและการจัดการมลพิษทางอากาศ

หลักสูตร การรับมือและการจัดการมลพิษทางอากาศ

กิจกรรมอื่น ๆ