ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

19

พ.ย.62

หลักสูตร พลิกวิกฤตทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน
วันที่: 19 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62
สถานที่: กรุงเทพมหานคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร พลิกวิกฤตทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน

หลักสูตร พลิกวิกฤตทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน

รูปแบบของกิจกรรม : บรรยาย ดูงาน

ประธานเปิดงาน : นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ