ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

16

พ.ย.62

กิจกรรมรณรงค์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"
วันที่: 16 พ.ย. 62
สถานที่: ณ งานกาชาด สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มรณรงค์ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมรณรงค์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"

กิจกรรมรณรงค์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"

รูปแบบของกิจกรรม : รณรงค์สร้างกระแส กระตุ้นจิตสำนึกในการลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ในการจับจ่ายซื้อของ

กิจกรรมอื่น ๆ