ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

28

พ.ย.62

แถลงข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่: 28 พ.ย. 62
สถานที่: ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แถลงข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แถลงข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รูปแบบของกิจกรรม : แถลงข่าว

กิจกรรมอื่น ๆ