ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

28

พ.ย.62

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของเครือข่ายองค์กรเอกชนและองค์กรชุมชน
วันที่: 28 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62
สถานที่: จังหวัดตราด
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มความร่วมมือองค์กร สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของเครือข่ายองค์กรเอกชนและองค์กรชุมชน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของเครือข่ายองค์กรเอกชนและองค์กรชุมชน

รูปแบบของกิจกรรม : ประชุม / แลกเปลี่ยน

กิจกรรมอื่น ๆ