ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

16

ธ.ค.62

โครงการจัดงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ
วันที่: 16 ธ.ค. 62
สถานที่: โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการจัดงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ

โครงการจัดงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ

รูปแบบของกิจกรรม : มอบโล่ห์/ประกาศนียบัตร

ประธานเปิดงาน : นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ