ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

16

ธ.ค.62

อบรมกฎหมายสิ่งแวดล้อม "บทบาทที่เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและการพัฒนาเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ ควรรู้"
วันที่: 16 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62
สถานที่: กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อบรมกฎหมายสิ่งแวดล้อม "บทบาทที่เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและการพัฒนาเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ ควรรู้"

อบรมกฎหมายสิ่งแวดล้อม "บทบาทที่เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและการพัฒนาเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ ควรรู้"

รูปแบบของกิจกรรม : ประชุม/แลกเปลี่ยน

 

กิจกรรมอื่น ๆ